METICULOUSLY : ARTISTIC : CATERING

catering

จัดเลี้ยง

Rayong Catering

จากร้านอาหารเล็กๆ ที่มีเมนูเอกลักษณ์ และสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเสมอ เราต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นี้ ออกมาเป็นงานด้านแคทเทอริ่ง ที่ครีเอท สวยงาม ตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าอยากได้ ประกอบกับความอร่อย ที่เรามีให้ทุกงาน และสิ่งสำคัญ ที่เราไม่ลืมที่จะใส่ใจไปในทุกจานและในทุกบริการของเรา

“Rayong Catering ผู้ให้บริการด้านแคทเทอริ่งมืออาชีพ ในระยอง”

Contact

อีเมล์

rayongcatering@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

081-209-9093

093-134-4419

© Copyright Rayong Catering